Chênh lệch áp suất đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu suất của phòng sạch. Mặc dù chúng ta đã hiểu về tầm quan trọng của chênh áp suất, nhưng không phải ai cũng biết cách đo chênh áp phòng sạch và nơi nào cần phải đo. Để thực hiện việc này, chúng ta cần sử dụng các thiết bị phù hợp và có kỹ thuật đo chính xác. Trong bài viết này, hãy cùng Thiết bị phòng sạch VCR tìm hiểu về cách kiểm tra chênh áp suất trong phòng sạch.

Yêu cầu về kiểm soát chênh áp

Trong phiên bản mới của GMP, có một số yêu cầu về chênh lệch áp suất trong phòng sạch mà chúng ta cần hiểu rõ như sau:

 • Chênh lệch áp suất giữa khu vực sạch và khu vực không sạch, cũng như giữa các cấp độ sạch khác nhau không được nhỏ hơn 10 Pascal

 • Đối với trường hợp cùng mức độ sạch nhưng các chức năng khác nhau, cần duy trì gradient áp suất thích hợp giữa các lần vận hành để ngăn ngừa nhiễm bẩn và nhiễm bẩn chéo

 • Tiêu chuẩn GMP cũng quy định rằng: "đồng hồ đo chênh lệch áp suất nên được lắp đặt giữa các khu vực cấp độ liền kề nơi chênh lệch áp suất là rất quan trọng"

GMP WHO
GMP WHO

Các tiêu chí cần biết khi kiểm tra chênh lệch áp suất cho phòng sạch

 • Phòng sạch kiểm tra đang duy trì áp suất âm hay áp suất dương. Việc đưa ra quyết định duy trì giá trị áp suất dương hay âm trong phòng sạch cần phải phù hợp với phương án thiết kế phòng sạch hoặc quy định về mục đích sử dụng hoặc công nghệ xử lý.
 • Chênh lệch áp suất tĩnh giữa phòng sạch hoặc khu vực sạch với phòng không sạch ở các cấp độ sạch khác nhau không được nhỏ hơn 5Pa.
Đồng hồ chênh áp trong phòng sạch
Đồng hồ chênh áp trong phòng sạch
 • Chênh lệch áp suất tĩnh giữa phòng sạch và không gian bên ngoài trời không được nhỏ hơn 10Pa.
 • Khi đóng mở cửa đối với phòng sạch dòng chảy tầng có cấp sạch cao hơn ISO 5 (tương đương Class 100), thì nồng độ khói bụi của bề mặt làm việc tại vị trí phía trong phòng cách cửa 0.6m không được vượt quá mức tương đối. Mức của giá trị giới hạn nồng độ khói bụi.
 • Nếu không thể đáp ứng được các thông số kỹ thuật trên thì phải điều chỉnh lại lưu lượng không khí cho đến khi đạt được tiêu chuẩn.

Xem thêm: Ứng dụng của phòng sạch áp suất âm

Quy trình kiểm tra chênh áp trong phòng sạch

Yêu cầu trước khi kiểm tra

 • Đóng tất cả các cửa trong phòng sạch.
 • Sử dụng máy đo chênh áp để đo áp suất giữa các phòng sạch, giữa phòng sạch và hành lang, cũng như giữa hành lang với bên ngoài.
 • Dụng cụ để đo chênh lệch áp suất tĩnh thường bao gồm cảm biến chênh áp hoặc đồng hồ chênh áp.

Kiểm tra chênh áp phòng sạch

1. Đảm bảo tất cả các cửa đều đóng hoặc tất cả các bộ phận đều ở trạng thái bình thường.

2. Nếu có hệ thống thông gió, hãy thực hiện dưới hệ thống thoát khí lớn.

3. Trong trường hợp không gian phòng sạch được chia thành nhiều phòng, cần đo chênh lệch áp suất giữa mỗi phòng từ bên trong ra ngoài, cho đến khi thu được giá trị chênh lệch áp suất giữa khu vực sạch, khu vực không sạch và môi trường tự nhiên bên ngoài.

Kiểm tra chênh áp trong phòng sạch
Kiểm tra chênh áp trong phòng sạch

4. Đối với phòng sạch Class 100 hoặc cấp độ sạch cao hơn và phòng sạch dòng một chiều, cũng cần đo số lượng hạt theo tỷ lệ chiều cao so với chiều rộng của khu vực làm việc bên trong phòng, tính từ khoảng cách 0,6m khi cửa mở

5. Tiến hành đo và ghi lại tất cả thông tin dữ liệu

Đảm bảo chênh áp trong phòng sạch là điều bắt buộc và cực kỳ quan trọng đối với mọi phòng sạch. Do đó, việc thực hiện kiểm tra chênh lệch áp suất định kì là rất cần thiết. Sử dụng đồng hồ chênh áp cố định cho các phòng sạch là một phương tiện quan trọng để theo dõi chênh lệch áp suất.