chênh lệch áp suất

Thiết kế phòng sạch tự động, 7 sai lầm dễ mắc phải khi điều chỉnh chênh lệch áp suất

Mục Lục

Điều chỉnh chênh lệch áp suất trong phòng sạch là một công việc tương đối phức tạp. Nó yêu cầu hiểu biết về HVAC, hiểu biết về điều khiển tự động và thành lập nhóm điều chỉnh chênh áp phòng sạch và sử dụng máy đo lưu lượng gió, máy đo tốc độ gió, máy đo chênh lệch áp suất và các thiết bị khác để phục vụ điều chỉnh. Sau đây là 7 sai lầm dễ mắc phải trong quá trình điều chỉnh chênh lệch áp suất do VCR tổng hợp. Việc thuê các kỹ sư có kinh nghiệm có thể giúp công việc điều chỉnh chênh áp của bạn hiệu quả và nhanh chóng hơn.

1. Van điều tiết tự động mở sai hướng

Hướng mở của van điều tiết tự động bị sai, gây ra sai số chênh lệch áp suất một cách có hệ thống, hệ thống máy tính hướng dẫn đóng van gió tươ nhỏ nhưng thực tế lại mở ra. Vì sự chênh lệch áp suất tĩnh liên quan đến việc mở van gió tươi, cho nên hiển thị sai, và kết quả điều chỉnh cũng sai kết quả.

2. Bố trí ống gió hồi không hợp lý, khí hồi không lưu thông

Việc bố trí đường ống gió hồi không hợp lý khiến cho phòng có lưu lượng cấp gió nhỏ khi cân bằng lượng gió không đáp ứng được yêu cầu cấp gió.

3. Cửa gió cấp thiết kế quá lớn

Nếu chọn cửa gió cấp lưu lượng quá lớn, thì hệ thống ống gió và van điều tiết phù hợp, thông thường phải lớn hơn tương đương, Tuy nhiên khi van điều tiết càng lớn thì độ chính xác điều chỉnh càng nhỏ. Đối với phòng nhỏ, Cửa cấp gió lớn cần đóng van cấp khí về độ mở nhỏ gây khó khăn cho việc điều chỉnh.

4. Chọn hướng van điều chỉnh lưu lượng và vị trí không hợp lý

Nếu như van điều chỉnh lưu lượng không điều tiết và lắp đặt  không đóng vị trí, sẽ không thể làm đúng nhiệm vụ điều chỉnh lưu lượng gió.

5. Quạt không được gắn chặt và Filter lọc cao bị tắc nghẽn

Sự xuất hiện của hai điểm này sẽ gây ra tình trạng không cung cấp đủ khí và chênh lệch áp suất hệ thống thấp, không thể đáp ứng yêu cầu thông số kỹ thuật.

6. Độ chính xác điều chỉnh của van điều tiết nhỏ

Tay gạt van khí được điều chỉnh theo từng giai đoạn, độ chính xác nhỏ nên không đáp ứng được yêu cầu. Nếu lựa chon van điều tiết cho phòng sạch dược phẩm và y tế, bạn có thể chọn sử dụng loại điều chỉnh vô cấp hoặc điều chỉnh liên tục.

7. Không có van điều chỉnh cấp gió tươi và cảm biến chênh lệch áp suất liên động

Van điều chỉnh khí tươi phải được khóa liên động với đồng hồ đo chênh lệch áp suất để đảm bảo sự ổn định của chênh áp. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự chênh lệch áp suất, ví dụ nhiệt độ ngoài trời giảm, tương ứng với thể tích khí tươi,chất lượng tăng lên nhều. Nhiệt độ thay đổi 20 độ sẽ gây ra sự thay đổi khối lượng khoảng 5%, đủ để gây ra sự thay đổi lớn áp suất trong phòng. Vì vậy, muốn duy trì chênh lệch áp suất trong phòng ổn định thì phải lắp đồng hồ đo chênh lệch áp suất trong phòng phòng lớn hoặc hành lang và điều khiển liên động với van điều tiết gió tươi.

Scroll to Top
Ebook
Phòng Sạch

Phòng sạch trong sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP