kiểm tra chênh áp trong phòng sạch

Quy Trình Kiểm Tra Chênh Áp Trong Phòng Sạch

Mục Lục

Dù chúng ta đã biết về chênh áp nhưng không phải ai cũng biết phải đo chênh áp phòng sạch ở đâu và như thế nào. Và bài viết này hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách kiểm tra chênh áp cho phòng sạch nhé.

Yêu cầu về chênh áp của GMP

Trong phiên bản mới của GMP, có một số yêu cầu về chênh lệch áp suất trong phòng sạch mà chúng ta cần biết như sau:

 • Chênh lệch áp suất giữa khu vực sạch và khu vực không sạch, và giữa các mức độ khác nhau của khu vực sạch không được nhỏ hơn hơn 10 Pascal.
 • Cùng mức độ sạch và các chức năng khác nhau Phải duy trì áp suất thích hợp giữa các lần vận hành để ngăn ngừa nhiễm bẩn và nhiễm bẩn chéo.
 • Tiêu chuẩn GMP cũng quy định rằng: “đồng hồ đo chênh lệch áp suất nên được lắp đặt giữa các khu vực cấp độ liền kề nơi chênh lệch áp suất là rất quan trọng.”

Tiêu chí cần biết khi kiểm tra chênh áp cho phòng sạch

 • Phòng sạch kiểm tra đang duy trì áp suất âm hay áp suất dương. Việc đưa ra quyết định duy trì giá trị áp suất dương hay âm trong phòng sạch cần phải phù hợp với phương án thiết kế phòng sạch hoặc quy định về mục đích sử dụng hoặc công nghệ xử lý.
 • Chênh lệch áp suất tĩnh giữa phòng sạch hoặc khu vực sạch với phòng không sạch ở các cấp độ sạch khác nhau không được nhỏ hơn 5Pa.
 • Chênh lệch áp suất tĩnh giữa phòng sạch và không gian bên ngoài trời không được nhỏ hơn 10Pa.

Đồng hồ chênh áp trong phòng sạch

Đồng hồ chênh áp trong phòng sạch

 • Khi đóng mở cửa đối với phòng sạch dòng chảy tầng có cấp sạch cao hơn ISO5 (tương đương cấp 100), thì nồng độ khói bụi của bề mặt làm việc tại vị trí phía trong phòng cách cửa 0.6m không được vượt quá mức tương đối. Mức của giá trị giới hạn nồng độ khói bụi.
 • Nếu không thể đáp ứng được các thông số kỹ thuật trên thì phải điều chỉnh lại lưu lượng không khí cho đến khi đạt được tiêu chuẩn.

Xem thêm: Ứng dụng của đồng hồ chênh áp âm

Quy trình kiểm tra chênh áp trong phòng sạch

Yêu cầu trước khi kiểm tra

 • Đóng tất cả các cửa trong khu vực sạch.
 • Đo chênh lệch áp suất giữa các phòng sạch, giữa phòng sạch và hành lang, giữa hành lang với bên ngoài bằng máy đo chênh áp.
 • Dụng cụ đo chênh lệch áp suất tĩnh: Các dụng cụ thường được sử dụng để đo chênh lệch áp suất tĩnh là cảm biến chênh áp hoặc đồng hồ chênh áp.

Kiểm tra chênh áp phòng sạch

1. Tất cả các cửa phải ở vị trí đóng hoặc tất cả các bộ phận phải bình thường.

2. Nếu có hệ thống thông gió, chúng ta nên thực hiện dưới hệ thống thoát khí lớn;

3. Nếu không gian trong phòng sạch được chia thành nhiều phòng, chênh lệch áp suất giữa mỗi phòng sạch cần được đo từ trong ra ngoài, cho đến khi đo được chênh lệch áp suất giữa khu vực sạch, khu vực không sạch và môi trường tự nhiên bên ngoài;

kiểm tra chênh áp trong phòng sạch

Kiểm tra chênh áp trong phòng sạch

4. Đối với phòng sạch Class 100 hoặc sạch hơn  và phòng sạch dòng một chiều, cũng phải đo số lượng hạt theo tỷ lệ chiều cao trên chiều rộng của khu vực làm việc bên trong phòng cách cửa mở 0,6m khi cửa mở;

5. Đo và ghi lại tất cả thông tin dữ liệu.

Đảm bảo và kiểm tra chênh áp một cách thường xuyên trong phòng sạch là điều bắt buộc cho bất cứ phòng sạch nào. Và việc sử dụng đồng hồ chênh áp cố định cho các phòng sạch là điều cần thiết để theo dõi chênh lệch áp suất.

Xem thêm: Phương pháp kiểm soát chênh áp trong phòng sạch

Scroll to Top
Ebook
Phòng Sạch

Phòng sạch trong sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP