Phương pháp kiểm soát chênh áp trong phòng sạch

Mục Lục

Kiểm soát chênh áp trong phòng sạch là một vấn đề rất quan trọng, ở bài “Yêu cầu chênh áp cho các phòng sạch” chúng ta đã biết về mức chênh áp của một số phòng sạch. Và bài viết này hãy cùng chúng tôi tìm hiểu phương pháp kiểm soát chênh áp trong phòng sạch như thế nào nhé.

Xem thêm: Ứng dụng của đồng hồ chênh áp âm

Kiểm soát chênh áp bằng nguyên tắc kiểm soát lượng không khí

Hệ thống điều hòa không khí đạt được yêu cầu chênh lệch áp suất giữa các mức độ sạch khác nhau trong nhà và ngoài trời thông qua việc thiết kế và điều chỉnh hợp lý lượng khí cấp, gió hồi và lượng khí thải của từng khu vực trong hệ thống.

Đối với phòng sạch cần duy trì sự chênh lệch áp suất nhất định để lượng không khí vào phòng và lượng không khí ra khỏi phòng được cân bằng.

SA = RA + EA + LA (Công thức 1)

Trong đó:

  • SA là lượng không khí cấp,
  • RA là lượng không khí hồi,
  • EA là lượng khí thải
  • LA là lượng khí rò rỉ.

Khi căn phòng rò rỉ ra bên ngoài tương ứng với áp lực âm, ngược lại là âm. Lượng khí rò rỉ liên quan đến chênh lệch áp suất bên ngoài của phòng và chênh lệch áp suất giữa các phòng.

Thông qua thiết kế hợp lý, có thể đạt được giá trị chênh lệch áp suất theo yêu cầu của thiết kế.

Tính toán lưu lượng không khí cấp

Liên quan đến thể tích không khí cấp của phòng sạch áp suất dương, thông thường cũng là thể tích không khí áp suất dương, là thể tích không khí cần thiết để duy trì áp suất dương trong phòng, tức là LA theo Công thức 1. Đối với phòng sạch áp suất âm tương đối, giá trị của thể tích không khí xâm nhập là âm, tức là không khí xâm nhập vào phòng từ các phòng xung quanh.

Thường có hai cách tính toán thiết kế thể tích không khí xâm nhập, một là phương pháp số lần trao đổi khí, hai là phương pháp khe hở.

Phương pháp số lần trao đổi không khí.

Phương pháp số lần trao đổi không khí là xác định số lần thay đổi không khí tích cực theo áp suất dương tương đối của phòng sạch, và lần lượt tính thể tích không khí xâm nhập áp suất dương.

Đối với mối quan hệ giữa áp suất dương trong phòng và số lần thay đổi không khí, các thông số kỹ thuật / hướng dẫn thiết kế liên quan đưa ra các giá trị khuyến nghị.

tính chênh áp bằng số lần trao đổi không khí

Do cấu trúc khác nhau của phòng sạch, mức độ kín khí khác nhau và số lượng cửa ra vào và cửa sổ khác nhau sẽ ảnh hưởng đến lượng không khí xâm nhập, có nghĩa là, số lượng trao đổi không khí áp suất dương thực tế cần thiết cho các phòng sạch khác nhau duy trì cùng độ chênh lệch áp suất có thể khác nhau. Do đó, phương pháp thay đổi số lượng không khí chỉ có thể được sử dụng như một ước tính và không thể được sử dụng để thiết kế chi tiết.

Phương pháp khe hở

Phương pháp khe hở là tính toán tỷ lệ rò rỉ không khí của phòng theo tỷ lệ rò rỉ không khí của khe hở phòng sạch.

Các khe hở trong phòng sạch có thể được chia thành hai loại, một là khe hở của kết cấu phòng sạch, hai là khe hở của cửa ra vào và cửa sổ.

LA = LAW+ LAM (Công thức 2)

Trong số đó:

  • LA: tổng lưu lượng khí xâm nhập
  • LAW: là lưu lượng không khí xâm nhập qua khe hở qua kết cấu phòng sạch;
  • LAM: Lưu lượng không khí xâm nhập qua khe hở cửa ra vào và cửa sổ.

Thể tích không khí xâm nhập qua các khe hở của kết cấu bao có liên quan đến diện tích bề mặt của kết cấu bao, và việc tính toán có thể được đơn giản hóa theo công thức sau:

law

Trong số đó, α là hệ số thực nghiệm, thường là 0,15 ~ 0,5; A là diện tích của phòng sạch; pΔ là chênh lệch áp suất bên ngoài của phòng, Pa; β là chỉ số, 0,5.

Lượng không khí xâm nhập qua khe hở giữa cửa ra vào và cửa sổ liên quan đến khe hở giữa cửa ra vào và cửa sổ, có thể được tính theo công thức sau:

LAM

Trong số đó, S là tổng diện tích của khoảng trống.

Nó cũng có thể được tính bằng các công thức thực nghiệm khác.

Giá trị số của thể tích không khí xâm nhập được tính theo phương pháp khe hở chính xác hơn trị số của thể tích không khí xâm nhập được tính theo phương pháp số lần trao đổi khí và có thể được sử dụng cho thiết kế chi tiết của phòng sạch. Thông qua thử nghiệm của phòng sạch đã xây dựng, hệ số thực nghiệm trong công thức có thể được sửa đổi liên tục.

Kiểm soát chênh áp cho phòng đệm

Nhằm mục đích kiểm soát tốt hơn độ sạch của phòng sạch và giảm sự tương tác giữa phòng sạch với môi trường bên ngoài, phòng đệm được sử dụng rộng rãi trong thiết kế bố trí phòng sạch. Phòng đệm có thể được thiết kế thành nhiều phòng, và các phòng như phòng thay đồ có thể được sử dụng làm phòng đệm.

Thường có ba phương pháp thiết kế chênh áp cho phòng đệm:

  • Một là giảm chênh lệch áp suất từ ​​phòng có mức độ sạch cao sang phòng có mức độ sạch thấp hoặc khu vực không sạch, có thể ngăn chặn tác động một cách hiệu quả của phòng cấp thấp hoặc không có tầng trên phòng cấp cao.
  • Thứ hai là phòng đệm có áp suất dương đối với các phòng ở hai bên, có thể ngăn cản sự giao thoa lẫn nhau giữa các phòng ở hai bên một cách hiệu quả.
  • Thứ ba là phòng đệm có áp suất âm đối với các phòng ở hai bên, điều này cũng có thể ngăn cản sự can thiệp lẫn nhau của hai bên một cách hiệu quả. Phòng đệm áp suất dương thường được gọi là “Phòng đệm áp suất dương”, và nó được gọi là “Bubble AL” trong tiếng anh.

chênh áp cho phòng đệm

Đối với phòng sạch có không gian rộng thì việc duy trì giá trị áp suất dương cao hơn rất khó, thông thường người ta đặt phòng đệm có áp suất dương hai bên để giảm giá trị áp suất dương của phòng sạch không gian lớn.

Hệ thống cung cấp và hồi không khí điều khiển chênh lệch áp suất độc lập

Thông thường chỉ một bộ hệ thống điều hòa không khí được lắp đặt trong phòng sạch để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và chênh lệch áp suất. Do việc điều khiển chênh lệch áp suất cần phải điều chỉnh lượng không khí cung cấp, hồi lưu và khí thải trong hệ thống, nên tính ổn định của hệ thống bị giảm. Đối với một số phòng sạch, nơi các yếu tố ảnh hưởng của chênh áp trong hệ thống thay đổi nhiều hơn và yêu cầu kiểm soát chênh lệch áp suất cao, chúng ta có thể sử dụng hai bộ hệ thống điều hòa không khí.

Một trong những hệ thống điều hòa không khí có lưu lượng không khí không đổi để kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm trong nhà, hệ thống còn lại chủ yếu được sử dụng để kiểm soát sự chênh lệch áp suất trong phòng sạch. Do điều khiển chênh lệch áp suất được cung cấp bởi một hệ thống độc lập, nên việc điều chỉnh thuận tiện và sẽ không ảnh hưởng đến việc kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm của phòng.

Các sản phẩm đồng hồ chênh áp của VCR

Scroll to Top
Ebook
Phòng Sạch

Phòng sạch trong sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP