Phụ kiện lắp đặt

Phu kien 1 1

Hộp lắp đặt đồng hồ (Dùng cho Panel)

Phu kien 2 1

Mặt lắp đồng hồ & Ống nối (Dùng cho AHU)

Phu kien 3 1

Mặt lắp đồng hồ (Dùng cho AHU)

Phu kien 3 bo sung 2 1

Đế lắp đồng hồ (Dùng cho lắp đặt trên đường ống)

Ong mem

Ống mềm
error: Content is protected !!
Scroll to Top
Ebook
Phòng Sạch

Phòng sạch trong sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP