Hộp lắp đặt đồng hồ (Dùng cho Panel)
Mặt lắp đồng hồ & Ống nối (Dùng cho AHU)
Mặt lắp đồng hồ (Dùng cho AHU)
Đế lắp đồng hồ (Dùng cho lắp đặt trên đường ống)
Ống mềm