Đồng hồ chênh áp của VCR được kiểm định tại Vinacontrol – Trung tâm kiểm định hàng đầu của nhà nước.