Hoạt động của thiết bị đo và công tắc trong môi trường nguy hiểm

Mục Lục

Trong nhiều quy trình công nghiệp, vật liệu và sản phẩm cuối cùng hoặc sản phẩm phụ của quy trình, chẳng hạn như bụi hoặc hơi, có thể tạo điều kiện cho môi trường nguy hiểm. Các quy trình có khả năng gây ra môi trường nguy hiểm bao gồm: xử lý nước, khoan dầu, chế biến khí đốt và hóa chất, sản xuất điện, dược phẩm và thực phẩm. Việc đo lường và kiểm soát các quy trình này là cần thiết để duy trì các điều kiện tối ưu của hệ thống sản xuất và ngăn ngừa những rủi ro nguy hiểm xảy ra. 

Tất cả các vụ nổ đều cần ba thứ: nhiên liệu, oxy và nguồn đánh lửa. Nguồn đánh lửa có thể là một thiết bị đo lường hoặc điều khiển quá nóng, gây ra dòng điện hoặc tạo ra tia lửa hoặc tĩnh điện một cách cơ học. Các thiết bị điều khiển cần được xếp hạng để đáp ứng các yêu cầu bảo vệ, chẳng hạn như cấu trúc chống cháy nổ hoặc mạch an toàn. Hiểu được các yêu cầu bảo vệ này là rất quan trọng trong việc lựa chọn các thiết bị đo lường và kiểm soát để sử dụng trong môi trường nguy hiểm. Đáp ứng các yêu cầu đánh giá này sẽ làm giảm đáng kể khả năng xảy ra sự cố.

Các thiết bị chống cháy nổ thường được chứa trong vỏ bảo vệ. Thiết bị chống cháy nổ không bảo vệ thiết bị khỏi vụ nổ; mà đúng hơn là nó bảo vệ môi trường bên ngoài thiết bị nếu xảy ra lỗi có thể tạo ra nhiệt hoặc tia lửa. Nếu nhiệt hoặc tia lửa đốt cháy chất dễ cháy có trong thiết bị, vỏ chống cháy nổ sẽ chứa chất nổ trong thiết bị. Các sản phẩm chống cháy nổ sử dụng vỏ bọc hạng nặng đã được chứng nhận và được sử dụng chủ yếu với các thiết bị công suất cao. Hạn chế bao gồm nhà ở, đó là nặng và tốn kém. Việc mở vỏ bọc trong khi vận hành hoặc khi được cấp nguồn là không được phép. Người ta phải tắt quy trình để bảo dưỡng thiết bị.

Các thiết bị an toàn bên trong hoạt động thông qua việc giới hạn năng lượng có sẵn cho thiết bị. Các loại thiết bị này rẻ hơn đáng kể so với thiết bị chống cháy nổ và có thể được bảo trì khi đang hoạt động, không cần phải tắt một quy trình. Hạn chế là các thiết bị an toàn bên trong chỉ phù hợp với các ứng dụng năng lượng thấp hơn.

Các thiết bị, chẳng hạn như đồng hồ đo áp suất và công tắc áp suất, hoạt động trong môi trường nguy hiểm cần phải chống cháy nổ hoặc an toàn bên trong. Chúng phải có các chứng nhận đặc biệt như: ATEX, IECEx, UL hoặc FM. Các chứng nhận này đôi khi chồng chéo về các nguyên tắc và hạn chế của chúng, nhưng có thể có sự khác biệt. Điều cần thiết là chọn một thiết bị được thiết kế chính xác và được kiểm chứng để hoạt động trong một loại môi trường nguy hiểm cụ thể. Các chuyên gia nội bộ và bên ngoài, những người hiểu rõ các chứng nhận và ý nghĩa của việc thiết bị phải an toàn hoặc chống cháy nổ là những nguồn lực chính khi chỉ định các thiết bị đo lường và điều khiển cho môi trường nguy hiểm.

Scroll to Top
Ebook
Phòng Sạch

Phòng sạch trong sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP