Giấy kiểm định đồng hồ chênh áp

Mục Lục

Đồng hồ chên áp series 2000 của VCR được thực hiện kiểm định tại Vinacontrol – Trung tâm kiểm định uy tín của nhà nước.

Dưới đây là 1 mẫu giấy kiểm định do VCR thực hiện. Thời hạn: 1 năm.

6c840249f8ce1c9045df
Scroll to Top
Ebook
Phòng Sạch

Phòng sạch trong sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP