Các loại đồng hồ chênh áp

Mục Lục

Đồng hồ chênh áp được chia làm 2 loại chính là đồng hồ chênh áp phòng và đồng hồ chênh áp lọc.

Do trong phòng sạch mức chênh áp yêu cầu thông thường từ 10 – 15 pa, cho nên với khoảng đo chênh áp từ 60 pa là hoàn toàn đủ để lắp đặt cho mọi phòng sạch. Chính vì vậy đồng hồ chênh áp dải đo 0 – 60pa là sản phẩm phổ biến nhất trong phòng sạch.

Đối với chênh áp lọc, đồng hồ chênh áp thường được lắp đặt trên các thiết bị cỡ lớn như AHU, FFU. Khoảng chênh áp của các thiết bị này thường rất lớn, từ 300 – 500pa, cho nên các đồng hồ dải đo rộng được sử dụng nhiều hơn cả, chủ yếu là đồng hồ dải đo từ 0 – 500 pa hoặc 0 – 750 pa.

Bài Viết Liên Quan

error: Content is protected !!
Scroll to Top
Ebook
Phòng Sạch

Phòng sạch trong sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP