Các bước lắp đặt đồng hồ chênh áp

Mục Lục

Các bước lắp đặt đồng hồ chênh áp trong phòng sạch bao gồm:

Bước 1. Gắn 2 khối NPT 1/8 vào mặt lưng của đồng hồ, vặn chặt lại bằng tua-vít

Bước 2. Gắn 2 đầu nối ren NPT 1/8 vào 2 mặt bên của đồng hồ, vặn chặt lại bằng cờ-lê

Bước 3. Mỗi đồng hồ chênh áp được trang bị đi kèm 3 đinh nhỏ, kèm theo 3 chân đế cao su. Gắn mỗi đinh nhỏ vào 1 chân đế cao su. Sau đó gắn tiếp vào 3 vị trí đồng hồ, tiếp tục vặn chặt lại bằng tua-vít (Lưu ý lắp đúng vị trí)

Bước 4. Bắn đinh to vào 3 chân đế cao su, sao cho hướng mặt đồng hồ ra phía ngoài (đối diện với mình).

Bước 5. Gắn 2 ống đo vào 2 đầu nối ren

Lưu ý: Thông thường, chúng ta chỉ cần gắn 1 ống đo, ống này sẽ được luồn xuyên qua tường panel qua 1 lỗ khoan để đo áp suất trong phòng. Trong khi đó, đầu nối ren còn lại được để hở để đo áp suất tại khu vực lắp đồng hồ. Từ đó tính ra được mức chênh áp giữa 2 khu vực

Scroll to Top
Ebook
Phòng Sạch

Phòng sạch trong sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP