Tầm quan trọng của độ ổn định cảm biến trong phòng sạch

Mục đích lớn của mọi phòng sạch là hạn chế số lượng hạt trong không gian sạch. Những hạt này có thể là bất kỳ loại hạt dưới micron nào, chẳng hạn như bụi, mầm bệnh, hơi hóa chất hoặc …

Tầm quan trọng của độ ổn định cảm biến trong phòng sạch Xem Thêm