đo chênh lệch áp suất

Phép đo chênh lệch áp suất và ứng dụng của chênh áp

Chênh lệch áp suất đang được ứng dụng rất nhiều vào đời sống ngày nay. Có thể kể như kiểm tra hoạt động của bộ lọc, mức chất lỏng trong khoang kín, tốc độ dòng chất lỏng bên trong đường …

Phép đo chênh lệch áp suất và ứng dụng của chênh áp Xem Thêm