đồng hồ chênh áp trong dispensing booth

Đồng hồ chênh áp trong Dispensing Booth có công dụng gì?

Dispensing Booth là một thiết bị lọc không khí dùng để cung cấp một môi trường không khí sạch áp suất âm cục bộ. Là thiết bị được sử dụng phổ biến trong các nhà máy sản xuất dược phẩm …

Đồng hồ chênh áp trong Dispensing Booth có công dụng gì? Xem Thêm