Cảm biến chênh áp phòng sạch

6 Điều cần biết về cảm biến chênh áp phòng sạch

Cảm biến chênh áp phòng sạch  cũng là một dạng đồng hồ đo chênh áp dùng để đo chênh áp giữa các phòng với nhau, các phòng sạch luôn cần phải áp suất lớn hơn môi trường bên ngoài để đảm …

6 Điều cần biết về cảm biến chênh áp phòng sạch Xem Thêm