Các bước lắp đặt đồng hồ chênh áp

Các bước lắp đặt đồng hồ chênh áp trong phòng sạch bao gồm: Bước 1. Gắn 2 khối NPT 1/8 vào mặt lưng của đồng hồ, vặn chặt lại bằng tua-vít Bước 2. Gắn 2 đầu nối ren NPT 1/8 …

Các bước lắp đặt đồng hồ chênh áp Xem Thêm