Đồng hồ của VCR được kiểm định tại Vinacontrol – Trung tâm kiểm định hàng đầu của nhà nước.

Đồng hồ do VCR bán ra là sản phẩm chưa được kiểm định, quý khách có thể tự mình thực hiện. Hoặc với số lượng từ 10 chiếc trở lên, VCR sẽ thực hiện kiểm định hộ quý khách, với 1 mức chi phí hợp lý.